V/v hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư và lưu trữ tại các cơ sở giáo dục trực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở

Tải file đính kèm