Tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Biển Việt Nam năm 2012

Lưu ý: Các đơn vị in và mang theo tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Biển Việt Nam năm 2012 trong buổi tập huấn  ngày thứ Năm 13/12/2012.

Tải file đính kèm