Quy chế v/v tổ chức Hội thi viết và thi thuyết trình về “Tìm hiểu tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh” trong CNVC-LĐ Quận Gò Vấp năm 2013

Tải file đính kèm

Lưu ý: Các CĐCS vận động Công đoàn viên tham gia viết bài và chọn 02 bài xuất sắc nhất (Làm bìa, đóng tập) nộp về Công đoàn ngành, hạn chót ngày 10/5/2013.