Mẫu báo cáo thành tích xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 3 năm từ 2010 đến 2012

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị thuộc ngành

Đề nghị các đơn vị thực hiện Mẫu báo cáo thành tích xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 3 năm từ 2010 đến 2012, gửi về Công đoàn ngành (Cô Tiêu Liên) hạn chót ngày thứ Hai 10/12/2012.

Tải file đính kèm