Mẫu báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ (Mẫu mới)

Kính gửi: – Các đồng chí Hiệu trưởng Trường MN, TH, THCS
                   - Giám đốc Trung tâm THHN – DN
Thực hiện theo văn bản số 241/TTr ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Thanh tra Sở GD&ĐT TPHCM về việc nộp báo cáo sơ kết hoạt động thanh tra và Phương hướng hoạt động học kỳ II năm học 2013 – 2014.

Kính đề nghị các đồng chí Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm thực hiện theo mẫu báo cáo mới. Hạn chót ngày 03/01/2014.