Liên Hệ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN GÒ VẤP

  • Địa chỉ: 01A Nguyễn Oanh, Phường 10 quận  Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Điện thoại: (08)3.8946796.

  • Email: pgdgovap@moet.edu.vn

  • Website: www.giaoducgovap.edu.vn