Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường thế giới trên địa bàn quận Gò Vấp năm 2013

Tải file đính kèm