Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2011-2012 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Ngành Giáo dục quận Gò Vấp

Tải file đính kèm

Lưu ý: Các đơn vị  tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thảo luận và góp ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học  2011-2012, Phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp, gửi bảng tổng hợp ý kiến + gửi một số hình ảnh hoạt động năm học 2011-2012 (Công tác chuyên môn, Đoàn thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp…) về email pgdgovap@moet.edu.vn.  Hạn chót ngày thứ Năm 16/8/2012.